Thời sự   •   Thứ năm, 09/05/2024, 13:55 PM

Quảng Bình sẽ xây hơn 11.000 căn hộ thu nhập thấp trong 6 năm tới

Mục tiêu của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025 sẽ đầu tư xây dựng 3.700 căn hộ, giai đoạn 2026 - 2030 là 11.300 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025 sẽ đầu tư xây dựng 3.700 căn hộ, giai đoạn 2026 - 2030 là 11.300 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Do vậy, để hoàn thành tốt kế hoạch ngày 04/5/2024, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 784/UBND-KT yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai, thực hiện đề án này.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng rà soát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các dự án đảm bảo phù hợp, khả thi; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Xây dựng để nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của dự án theo tiến độ được phê duyệt, trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi quỹ đất 20% để tổ chức lựa chọn, giao cho chủ đầu tư khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lập danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đủ điều kiện, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và có giải pháp thực hiện hoàn thành 500 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng dự án nhà ở xã hội phải quan tâm đến chỉ mật độ xây dựng công trình, quỹ đất bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư…

Sở Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn thời gian thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị có liên quan lập danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để kêu gọi đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phương án trích một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong, ngoài hàng rào dự án và hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nhu cầu về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm căn cứ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất thực hiện dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện thực hiện; tích cực hỗ trợ chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn quản lý; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các dự án nhà ở xã hội gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

PV
Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

Khoảng 40.000 môi giới bất động sản được cấp chứng chỉ hành nghề

Thời sự   •   Thứ sáu, 07/06/2024, 10:08 AM
Theo Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS), trong số hơn 300.000 môi giới đang hành nghề trong lĩnh vực BĐS chỉ có khoảng 40.000 môi giới được cơ quan chức năng cấp chứng chỉ hành nghề. Còn lại một lượng lớn môi giới BĐS mặc dù đã được đào tạo bài bản, nhưng vẫn không được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đồng Nai xây dựng lộ trình di dời doanh nghiệp sản xuất vào khu công nghiệp

Thời sự   •   Thứ sáu, 07/06/2024, 10:07 AM
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thời gian trình phê duyệt phương án di dời cấp huyện chậm nhất tháng 12-2024, xây dựng phương án di dời cấp tỉnh trong năm 2025.

Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn ‘cân chỉnh’ pháp lý dự án

Thời sự   •   Thứ sáu, 07/06/2024, 10:07 AM
Nhiều tỉnh, thành phố lớn đang từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý dự án, giúp doanh nghiệp dễ bề triển khai xây dựng sản phẩm, đưa nguồn cung ra thị trường. Dù số lượng chưa nhiều và vẫn đang trong quá tình gỡ vướng nhưng trên tinh thần gỡ tới đâu, làm tới đó, một số chủ đầu tư cũng đã lên kế hoạch vực dậy doanh nghiệp bằng cách huy động vốn, triển khai xây dựng ngay.

Tập đoàn BRG lần thứ năm liên tiếp được tôn vinh: "Top 10 công ty Chủ đầu tư hàng đầu” trong lĩnh vực phát triển Bất động sản

Thời sự   •   Thứ sáu, 07/06/2024, 10:07 AM
Tập đoàn BRG lần thứ năm liên tiếp được tôn vinh “Top 10 công ty Chủ đầu tư hàng đầu” trong lĩnh vực phát triển Bất động sản tại lễ trao giải BCI Asia Awards 2024.

HoREA kiến nghị tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất để giảm giá nhà ở xã hội

Thời sự   •   Thứ sáu, 07/06/2024, 10:07 AM
HoREA cho rằng nếu cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần thì sẽ tăng thêm được khoảng 50% số lượng căn hộ nhà ở xã hội và sẽ giúp kéo giảm giá thành, giá bán nhà ở xã hội.