Thêm một doanh nghiệp bất động sản hoãn họp cổ đông vì dịch Covid-19

15:29 17/03/2020

Theo thông tin chính thức từ Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Group – Mã CK: LDG (HoSE), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 19/3 sắp tới sẽ được dời đến thời điểm thích hợp.

Thêm một doanh nghiệp bất động sản hoãn họp cổ đông vì dịch Covid-19

Cụ thể, theo công văn thông báo do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Nguyễn Khánh Hưng ký ban hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức ngày 19/3 sẽ được tạm hoãn cho đến thời điểm thích hợp và sẽ được thông báo ngày tổ chức mới đến cổ đông và các cơ quan liên quan sau.


Theo chia sẻ, việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của LDG Group là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc hạn chế tụ tập đông người và để đảm bảo an toàn cho cổ đông và cộng đồng trong khi dịch bệnh COVID – 19 đang có diễn biến phức tạp.

Trước đó, LDG Group dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 19/3/2020 để trình đại hội thông qua nhiều quyết định quan trọng cho kế hoạch hoạt động của công ty trong năm nay và bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong mùa Đại hội đồng cổ đông năm nay. Nhiều doanh nghiệp đã phải tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông để hạn chế lây nhiễm và thực hiện theo khuyến cáo của chính quyền. 

Trước đó, Ngân hàng Eximbank đã thông báo hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 5/3 để chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM.