Lo phá vỡ quy hoạch, Bình Phước tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất

10:32 16/09/2019

UBND tỉnh Bình Phước vừa có công văn số 2554/UBND-KT gửi Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu các đơn vị tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, việc tách thửa đất nông nghiệp diễn biến ngày càng phức tạp. Một số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và tự mở đường, phân lô, tách thửa đất để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở không đảm bảo quy hoạch, không đúng quy định của pháp luật.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp trong khu vực đô thị.

Bình Phước tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp để tránh phá vỡ quy hoạch

Những khu vực chưa là đô thị nhưng đã có quy hoạch phát triển đô thị, điểm quy hoạch dân cư nông thôn và các khu vực đã có quy hoạch là đất ở thì tạm dừng giải quyết tách thửa kể từ ngày ban hành văn bản này đến khi quyết định quy định hạn mức đất và điều kiện tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước có quyết định mới. 

Đối với các hồ sơ xin tách thửa đã tiếp nhận trước ngày ký văn bản này thì tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị chuyên môn thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất được biết.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (khu dân cư) có quy mô dưới 5ha, các dự án khu dân cư tại đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố) chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt tránh phá vỡ quy hoạch.