Xây nhà

Hiểu đúng về việc xây nhà hai năm

15:26 PM 07/02/2019 Nhiều người cho rằng xây nhà kéo dài hai năm là đại kị. Tuy nhiên, góc nhìn khoa học cho thấy điều này không hẳn đúng.

Tuổi nào xây nhà sẽ vượng phát trong năm Kỷ Hợi 2019

09:11 AM 03/02/2019 Theo các chuyên gia phong thủy, chọn năm đẹp để hạ thổ, xây nhà thì chủ nhà cần tránh những năm phạm Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai.
;