Xây nhà hai năm

Hiểu đúng về việc xây nhà hai năm

15:26 PM 07/02/2019 Nhiều người cho rằng xây nhà kéo dài hai năm là đại kị. Tuy nhiên, góc nhìn khoa học cho thấy điều này không hẳn đúng.
;