Xây nhà hai năm

Hiểu đúng về việc xây nhà hai năm

5 tháng trước Nhiều người cho rằng xây nhà kéo dài hai năm là đại kị. Tuy nhiên, góc nhìn khoa học cho thấy điều này không hẳn đúng.
;