Thủ tướng đồng ý lập báo cáo dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

16:30 09/02/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề nghị của Bộ GTVT về việc triển khai dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Thủ tướng đồng ý lập báo cáo dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư như đề nghị của Bộ GTVT. 

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 1-3-2016 về quy hoạch phát triển đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Tổng chiều dài toàn tuyến 77,8km và dự án được chia làm 2 thành phần, trong đó thành phần 1 từ TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đến thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có tổng chiều dài tuyến 46,8km; dự án thành phần 2 từ thị xã Phú Mỹ đến TP Vũng Tàu dài 31km. 

Thành phần 1 sẽ được triển khai trước với quy mô mặt cắt từ TP Biên Hòa đến TX Phú Mỹ là 6 làn xe.