Thu hồi dự án Nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại khu đất "vàng" 13 Nguyễn An Ninh

08:56 05/11/2018

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý dự án Nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại 13 Nguyễn An Ninh.

Cổng vào của phòng khảo sát hiện trường và kho vật tư Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật.

Trong văn bản số 4677/UBND-DDT về việc kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 02/10/2018 đã phân loại các nhóm kết quả như sau: 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động theo quy định, 04 dự án đã chấm dứt hoạt động với nhà đầu tư cũ, 14 dự án chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động, 05 dự án cần tiếp tục rà soát. 

Tại văn bản này, dự án nhà ở để bán cho cán bộ nhân viên tại 13 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai do Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật làm chủ đầu tư là một trong những dự án đã thực hiệc chấm dứt hoạt động theo quy định.

Dự án được giao đất, cho thuê đất theo quyết định số 3817/UBND ngày 08/05/2015. Tuy nhiên, ngày 17/5/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư dự án đã có quyết định chấm dứt dự án, đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thu hồi quyết định 3817/QĐ-UBND ngày 08/05/2015.

Theo kết quả rà soát được Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố tại văn bản số 5147/KH&ĐT-NNS ngày 27 tháng 8 năm 2018, hiện trạng quản lý đất do Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật đang quản lý sử dụng làm trụ sở. Nhà đầu tư xin chuyển đổi mục đích làm dự án, được Thành phố phê duyệt, ban hành Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nay chấm dứt hoạt động dự án, Nhà đầu tư tếp tục quản lý sử dụng đất theo hiện trạng trước đây. Tại văn bản này không có đánh giá nào về tình trạng về tình trạng vi phạm sử dụng đất tại đây.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý đối với các dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động theo quy định (cụ thể ở đây là dự án Nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại 13 Nguyễn An Ninh), giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai, các cơ quan quản ý nhà nước chuyên nghành thực hiện các thủ tục xử lý khác có liên quan (nếu có) theo quy định và yêu cầu tại văn bản đã ban hành.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Địa chỉ 13 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Hiện tại khu nhà cho thuê để ở.

Phía bên ngoài khu nhà do Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật đang quản lý.