Thuế tăng

Lợi nhuận Novaland đến từ đâu?

1 tháng trước Trong năm mà doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm hơn 30%, Novaland vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2018 nhờ các giao dịch mua tài sản với giá rẻ.
;