Thị trường bất động sản của Việt Nam

Rủi ro từ các nút thắt pháp lý

9 tháng trước So với các nước trên thế giới, thị trường bất động sản của Việt Nam vẫn còn khá non trẻ với một khuôn khổ pháp lý chưa hoàn chỉnh. Những rủi ro lớn xuất hiện khi quá trình cải tiến khung pháp lý chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thị trường.
;