Thị trường Phan Thiết

Chưa hết tháng Giêng, thị trường Phan Thiết đã “nóng sốt”, chuyện gì đang xảy ra.

1 năm trước Mới trong tháng giêng, trong khi hầu hết các thị trường bất động sản từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc…đang yên ắng, thì thị trường bất động sản Mũi Né lại nóng chưa từng có.
;