Tự tay thiết kế

Chàng trai tự tay thiết kế nhà vườn "vạn người mê" cho gia đình 4 thế hệ

7 tháng trước Ngôi nhà có diện tích 400 m2, với chi phí xây dựng khoảng 900 triệu đồng được thiết kế dành cho gia đình với 4 thế hệ.
;