Rạch Cầu Sơn

Dự án cải tạo rạch ô nhiễm nhất Sài Gòn 17 năm vẫn nằm trên giấy

1 năm trước Hàng nghìn hộ dân vẫn phải sống cạnh dòng kênh đen ngòm, hôi thối dù dự án cải tạo đã được phê duyệt 17 năm trước.
;