Quảng Bình 'sờ gáy' loạt dự án chậm tiến độ tại các khu đất 'vàng'

08:51 16/05/2021

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 12 dự án đang thuê đất thực hiện tại các vị trí sinh lời cao nhưng chậm tiến độ.

Quảng Bình 'sờ gáy' loạt dự án chậm tiến độ tại các khu đất 'vàng'

Một dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh với 18 thành viên và Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình là ông Đoàn Ngọc Lâm làm tổ trưởng.

Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ tổ chức rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn; giám sát, đánh giá đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với các dự án chậm tiến độ; tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình xử lý các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trong giai đoạn 2016 - 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình quyết định thu hồi đất 17 dự án với tổng diện tích đất 606.517m2.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 12 dự án đang thuê đất thực hiện tại các vị trí sinh lời cao nhưng chậm tiến độ; 39 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm so với quyết định phê duyệt.

Trong đó, 33 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư từ trước năm 2019; trong tổng số 37 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có 11 dự án chậm tiến độ xây dựng so với thời gian quy định thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật.

Riêng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, có 6 dự án đang chậm tiến độ.