Phân khúc trung cấp

Thị trường bất động sản 2019: Tái cơ cấu các phân khúc và dòng vốn

5 tháng trước Năm 2019, thị trường bất động sản tiếp tục tái cơ cấu hướng vào các phân khúc trung cấp, bình dân và thị trường đang thoát dần khỏi nguồn vốn tín dụng.
;