Ngoại thành TP.HCM

HoREA đề nghị nên xây dựng “căn hộ nhỏ” ở ngoại thành TP.HCM

7 tháng trước HoREA tán thành việc cho phép xây dựng căn hộ thương mại có diện tối thiểu là 25m2. Đồng thời, kiến nghị tại TP.HCM nên chấp thuận dự án có các “căn hộ nhỏ” này tại các quận, huyện vùng ven hoặc ngoại thành.
;