Núi Cảnh Long

'Không nên giao di tích lầu Bảo Đại cho nhà đầu tư có tư duy m2'

10 tháng trước "Họ thích tư duy m2 thì chọn nơi nào không có giá trị lịch sử, văn hóa. Với vị trí di tích lầu Bảo Đại nên giao cho nhà đầu tư khác, xứng tầm", TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định.
;