Landmark Holding lỗ trong quý 4, lãi cả năm 2019 giảm tốc 86%

21:57 08/02/2020

CTCP Landmark Holding (HoSE: LMH) ghi nhận lỗ 4 tỷ đồng trong quý 4/2019 khiến cho con số lợi nhuận cả năm chỉ ở mức 3 tỷ đồng, giảm 86% so cùng kỳ.

Landmark Holding lỗ trong quý 4, lãi cả năm 2019 giảm tốc 86%

Landmark Holding lỗ trong quý 4, lãi cả năm giảm tốc 86%

Cả năm 2019, Landmark Holding ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 48% so với năm 2018, còn gần 1.564 tỷ đồng. Mặc dù giá vốn hàng bán giảm mạnh 49%, còn chiếm hơn 1.523 tỷ đồng, song Công ty vẫn báo lãi gộp giảm 20% về còn gần 41 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 63% còn 13 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm 57% còn gần 13 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 72% và 10%, chiếm gần 13 tỷ đồng và hơn 25 tỷ đồng đã kéo lãi ròng của Công ty chỉ còn gần 3 tỷ đồng, giảm 86% so với năm 2018.

Riêng trong quý 4/2019, Landmark Holding báo doanh thu thuần giảm mạnh 71% về còn 278 tỷ đồng, doanh thu tài chính cũng giảm đáng kể 92% chỉ còn hơn 1,6 tỷ đồng. Sau cùng, Công ty lỗ hơn 4 tỷ đồng trong quý 4/2019, cải thiện hơn so với con số lỗ gần 7 tỷ đồng của cùng kỳ.

Theo Landmark Holding, tháng 12/2018, Công ty mới bắt đầu sở hữu công ty con, nên số liệu quý 4/2018 và lũy kế cả năm chủ yếu là số liệu báo cáo riêng của Công ty, vì vậy số liệu năm trước chỉ có tính chất tham khảo, không có giá trị so sánh.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Landmark Holding cho biết do lợi nhuận từ công ty mẹ giảm, trong đó công ty mẹ đang giảm dần hoạt động kinh doanh xăng dầu và sẽ ngưng kinh doanh lĩnh vực này nhằm nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh doanh dung môi nhiều biến động theo hướng không thuận lợi nên Công ty kinh doanh thận trọng, lựa chọn thời điểm chốt được giá tốt để kinh doanh nên làm cho doanh thu thuần quý 4/2019 giảm mạnh 71% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 278 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trong năm 2019, Công ty không có doanh thu từ bất động sản nên đây cũng là lý do làm cho doanh thu năm nay giảm mạnh so với năm trước, không bù đắp được các chi phí cố định và lãi vay dẫn đến lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Đồng thời Công ty cũng cho biết các công ty con hoạt động chưa hiệu quả và tình hình kinh doanh xăng dầu có nhiều biến động khó dự đoán nên làm cho lợi nhuận của cả tập đoàn giảm mạnh.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Landmark Holding đạt gần 576 tỷ đồng, giảm 38% so đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lần lượt giảm 53% và 29% so với đầu năm, đạt hơn 328 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty chiếm gần 300 tỷ đồng, giảm 38%, do ghi nhận giảm 39% của khoản mục vay nợ tài chính ngắn hạn, còn 171 tỷ đồng, vay nợ tài chính dài hạn của Landmark Holding không đáng kể.