Lầu Bảo Đại

'Không nên giao di tích lầu Bảo Đại cho nhà đầu tư có tư duy m2'

3 tháng trước "Họ thích tư duy m2 thì chọn nơi nào không có giá trị lịch sử, văn hóa. Với vị trí di tích lầu Bảo Đại nên giao cho nhà đầu tư khác, xứng tầm", TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định.

Di tích lầu Bảo Đại bị phá tan hoang trước khi được bảo tồn

3 tháng trước "Đúng hay sai chỉ cần nhìn hiện trạng di tích lầu Bảo Đại là rõ, điều cần thiết hiện nay là phải làm sao giữ cho được 5 biệt thự cổ", Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa nói.
;