Khu đô thị 200 ha

TP.HCM sẽ xây dựng khu đô thị 200 ha sử dụng di động 5G

1 năm trước UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Thông tin - Truyền thông hướng dẫn về quy hoạch và xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao nói chung và khu dân cư đô thị tương lai TP.HCM nói riêng.
;