Khách sạn

Nha Trang "khủng hoảng thừa" phòng

09:24 AM 11/01/2019 Các khách sạn liên tục hạ giá phòng nhưng vẫn vắng khách, báo hiệu một cuộc "khủng hoảng thừa" tại thành phố du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
;