Kênh Thị Nghè

Sau cải tạo kênh Thị Nghè, TP.HCM sẽ cải tạo kênh 19.5 ô nhiễm

3 tháng trước UBND TP.HCM vừa giao Sở NN-PTNT phối hợp với Sở Tài chính thành phố tham mưu và tiến hành các thủ tục triển khai cải tại kênh ô nhiễm 19.5, dự kiến khởi công trước ngày 19.5.2020.
;