Hoãn họp cổ đông

Thêm một doanh nghiệp bất động sản hoãn họp cổ đông vì dịch Covid-19

7 tháng trước Theo thông tin chính thức từ Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Group – Mã CK: LDG (HoSE), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 19/3 sắp tới sẽ được dời đến thời điểm thích hợp.
;