Hà Nội: Chợ tạm Dịch Vọng Hậu hết hạn hoạt động theo quy hoạch

09:26 25/01/2019

Theo quy hoạch của thành phố, đến 31/12/2018, chợ tạm Dịch Vọng Hậu (Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hết hạn hoạt động để bàn giao đất triển khai dự án khác.

Chợ tạm Dịch Vọng Hậu vốn được thành lập là một khu chợ tạm để ban ngày bán rau củ quả, nông sản còn đêm vốn được mọi người biết đến là Chợ Sinh Viên. Khu chợ này vốn dĩ ban đầu được mở ra để phục vụ tạm thời cho nhu cầu mua bán nông sản của bà con trong khi chờ dự án.

Theo quyết định số 4741/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội giao đất cho BQL Dự án Quận Cầu Giấy để xây dựng chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo Dự án đầu tư được UBND Quận Cầu Giấy phê duyệt tại quyết định số 1306/QĐ-UB ngày 01/8/2000 đã ghi rõ thời hạn sử dụng đất: 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

Ngày 11/11/2008, UBNTP có văn bản số 3072/UBND-KH&ĐT chấp thuận giao Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp theo Quy hoạch tại ô đất có ký hiệu A1 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy (diện tích khoảng 2,5ha, trong đó có một phần đất phía bắc là chợ tạm nông sản Dịch Vọng).

Chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu.

Năm 2008, theo Văn bản số 1528/TN&MT.KH về việc quận Cầu Giấy khi đó muốn xin giao đất mở rộng chợ tạm nông sản Dịch Vọng Hậu tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Sở TNMT Hà Nội khi đó là ông Vũ Văn Hậu đã trả lời rõ quận Cầu Giấy “Do diện tích UBND quận Cầu GIấy xin sử dụng để mở rộng Chợ nông sản Dịch Vọng nằm trong phạm vi của Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp đã được UBND Thành phố Giao Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam nghiên cứu, Sở TNMT không có đủ căn cứ trình UBND Thành phố thu hồi đất”.

Như vậy, ngay từ năm 2008, khu chợ này đã thuộc phạm vi Quy hoạch để Đầu tư dự án. Chưa kể, một điểm rất quan trọng, trong Quyết định số 5058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội do PCT Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, không có tên chợ Dịch Vọng Hậu trong danh sách. Lý do cũng vì chợ này đã nằm trong quy hoạch phải xóa chợ.

Năm 2010, UBND Quận Cầu Giấy đã có Thông báo số 75/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại ô đất ký hiệu A1 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, trong đó Chợ nông sản Dịch Vọng Hậu cũng nằm trong quy hoạch này.

Đáng chú ý, trong quyết định của UBND Thành phố Hà Nội số 7585/QĐ-UBND năm 2017 về việc thành lập Ban quản lý chợ quận Cầu Giấy, chợ này đã được chú thích rõ Chợ tạm Nông sản thực phẩm Dịch Vọng Hậu là ở trong tình trạng hoạt động tạm trong khi chưa thực hiện theo quy hoạch.

Theo văn bản số 421/UBND – ĐC về việc quy chủ sử dụng đất đối với phương án chợ Nông sản Dịch Vọng Hậu ngày 13/11/2018, Chủ sử dụng Chợ là Ban quản lý dự án Quận Cầu Giấy ( Nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận). Hiện Chợ đang chia nhỏ ra các Kiot để cho Tiểu thương thuê và hạn thuê đã kết thúc vào ngày 31/12/2018. Trong hợp đồng ghi rõ “Hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực pháp luật khi thời hạn thuê đã hết”. Tức là sau 31/12/2018, Chợ đã không thể hoạt động và Ban quản lý Chợ Cầu Giấy có nhiệm vụ phải bàn giao đất lại cho Thành phố để Thành phố giao doanh nghiệp thực hiện dự án theo chủ trương chung đã được quyết sách từ lâu.

Thông báo số 02/TB-VP của UBND quận Cầu Giấy.

Ban quản lý Chợ Cầu Giấy cũng đã đại diện cho Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy ra thông báo ngày 11/12/2018 số 57/TB-BQLCQCG về việc không ký hợp đồng thuê điạ điểm kinh doanh tại chợ Nông sản thực phẩm Dịch Vọng Hậu nữa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Để cho bà con kinh doanh nắm được thông tin rõ hơn, Phó Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy, đồng chí Trần Việt Hà đã đưa thông báo số 02/TB-VP ngày 15/1/2019 về thời gian đóng cửa chợ nông sản Dịch Vọng Hậu: Đối với các hộ kinh doanh vãng lai: chậm nhất 30/1/2019; Đối với các hộ trước đây ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh: Chậm nhất ngày 04/02/2019.