Hạ giá

Nha Trang "khủng hoảng thừa" phòng

5 tháng trước Các khách sạn liên tục hạ giá phòng nhưng vẫn vắng khách, báo hiệu một cuộc "khủng hoảng thừa" tại thành phố du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
;