Giám định hợp đồng

Đất công đang cho thuê giá... 0 đồng: Đề nghị Bộ Công an giám định hợp đồng

4 tháng trước Gần 1.000m2 đất công sản đang được cho thuê với giá... 0 đồng nhưng vẫn không thu hồi mặt bằng được vì "vướng" bản chụp hợp đồng khác có thời hạn đến năm 2022. Do không có bản gốc, Bộ Nội vụ đã đề nghị Bộ Công an giám định hợp đồng bản chụp này để có cơ sở xử lý.
;