Đưa Đông Anh thành quận vào năm 2020

21:48 31/12/2018

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Thông báo kết luận số 1483-TB/TU, huyện Đông Anh đã triển khai lập đề án chi tiết, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương trở thành quận vào năm 2020.

Một góc thị trấn Đông Anh hôm nay.

Tiền đề thuận lợi

Kết quả đánh giá 3 nhóm tiêu chí so với quy định về Quận theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, huyện Đông Anh được ghi nhận ở mức độ rất khả quan.

Cụ thể, trong tổng số 6 chỉ số thuộc nhóm tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội, huyện Đông Anh đã đạt 4 chỉ số gồm: Thu nhập bình quân đầu người, mức tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo và tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ; còn 2 chỉ số chưa đạt là cân đối thu chi ngân sách và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp.

Trong tổng số 21 chỉ số thuộc nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng phát triển đô thị, huyện Đông Anh đạt tới 15 chỉ số, còn lại 6 chỉ số chưa đạt gồm: Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng, tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh, mật độ đường giao thông đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật và Đất cây xanh công cộng.

Nhóm tiêu chí thứ ba cần thực hiện là so sánh hiện trạng kinh tế - xã hội các xã, thị trấn so với tiêu chí cấp phường, phải rà soát tổng số 18 chỉ số. Qua tổng hợp 24/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Anh, hiện chưa có đơn vị hành chính nào đạt 18/18 tiêu chí. Dù vậy, toàn huyện đã có 8 xã, thị trấn đạt từ 10/18 chỉ số trở lên; trong khi các xã còn lại đều đã đạt từ 8 - 9 chỉ số. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Đông Anh từng bước hoàn thiện và nâng cao các chỉ số, đáp ứng những điều kiện của một quận trong tương lai.

Cụ thể hóa mục tiêu đề án

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, huyện Đông Anh đã xây dựng dự thảo đề án chung và các đề án thành phần, đồng thời, lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành, tiến tới hoàn thiện dự thảo. Một số đề án thành quần quan trọng đã được huyện Đông Anh hoàn thành như: Xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu của chính quyền đô thị; Phát triển hạ tầng giao thông, xử lý nước thải theo tiêu chí đô thị; Trồng và quản lý cây xanh; Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng theo hướng đô thị…

Cụ thể hóa mục tiêu trở thành quận vào năm 2020, huyện Đông Anh đã đề ra 9 nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong các giải pháp được đưa ra, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ở đó, công tác giải phóng mặt bằng được địa phương coi là nhiệm vụ trọng tâm. Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đông Anh Hoàng Văn Thùy cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các phòng ban, triển khai các quy hoạch phát triển, tập trung giải tỏa, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án, bảo đảm đúng tiến độ.

Để hỗ trợ địa phương hiện thực hóa mục tiêu trở thành quận vào năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên đề nghị UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống mạng lưới điện bảo đảm cung cấp điện cho phát triển đô thị. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa…

“Huyện Đông Anh phấn đấu đến năm 2020 trở thành quận hiện đại, với điểm nhấn là các khu vui chơi giải trí, khu công viên phần mềm, trung tâm mua sắm, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, trung tâm sáng tạo phục vụ nghiên cứu và phát triển... Kết nối đồng bộ hạ tầng các khu đô thị mới với hạ tầng nông thôn hiện nay. Đồng thời, gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời” - ông Kiên cho biết.