Chuyên gia địa ốc

Chuyên gia địa ốc: Năm 2019 kiếm tiền ở đâu?

5 tháng trước Nhiều chuyên gia địa ốc dự đoán thị trường năm 2019 sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, sẽ vẫn có những khu vực có cơ hội để đầu tư, kiếm tiền đặc biệt là những thị trường mới như Vân Đồn, Phan Thiết, Bình Thuận...
;