Công ty Thái Sơn

Công ty của Út 'trọc' nhúng tay bao nhiêu dự án?

10:41 AM 15/04/2019 Theo kết quả thanh tra mới đây Công ty Thái Sơn Bộ Q.P của Đinh Ngọc Hệ tức Út “trọc” đã nhúng tay vào hơn 10 dự án có giá trị lớn, sau khi trúng thầu lập tức chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác để hưởng lợi…
;