Bất động sản 2019: Siết tín dụng, cơ hội thanh lọc doanh nghiệp.

10:16 13/02/2019

Tín dụng ngân hàng vào bất động sản tiếp tục bị thắt chặt , thị trường sẽ phải tìm nguồn vốn khác , hoạt động mua bán chuyển nhượng dự án sẽ sôi động trong năm 2019.