Bủa vây doanh nghiệp

Khó khăn bủa vây doanh nghiệp môi giới địa ốc

6 tháng trước Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 32/KH-SXD (QLN) về việc tổ chức kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản hoạt động trên địa bàn thành phố.
;