Vinashin

Bán đấu giá 6 lô đất của tử tù Giang Kim Đạt trong đại án Vinashinlines

1 năm trước Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa bán đấu giá 6 lô đất của tử tù Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines.
;