VDSC

Covid-19 đang “sàng lọc” thị trường nhà đất, có doanh nghiệp được hưởng lợi

2 tháng trước Theo VDSC, một số chính sách được ban hành gần đây, sẽ giúp thị trường nhà đất phần nào khơi thông điểm nghẽn pháp lý, giúp tăng nguồn cung và cởi trói cho một số công ty bất động sản.
;