Tiêu chuẩn mua nhà

Tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội chưa thực tế

8 tháng trước Trong quá trình thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhiều doanh nghiệp ở ĐBSCL gặp khó khăn do quy định của pháp luật không “khớp” thực tế đời sống.
;