Thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa được lên đô thị loại I

5 tháng trước Thủ tướng vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị Thanh Hóa (thành phố Thanh Hóa mở rộng) và tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
;