TP Vinh

Vinh - Nghệ An: Xây dựng trái phép tràn lan

1 tháng trước Gần đây, xã Nghi Phú (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) trở thành điểm nóng về xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
;