REE

Cơ điện lạnh REE đánh cược vào bất động sản, muốn huy động 100 triệu USD đầu tư vào lĩnh vực này

5 tháng trước Đầu năm 2019, REE đã thông qua phương án phát hành 100 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, tương đương khoảng 2.320 tỷ đồng.
;