Phúc Thọ

Hà Nội phát triển 3 đô thị sinh thái Quốc Oai, Phúc Thọ và Chúc Sơn

9 tháng trước Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.
;