Nguyễn Văn Đực

Doanh nhân Nguyễn Văn Đực: ‘Tham nhũng từ đất công là lớn nhất trong các loại tham nhũng’

6 tháng trước “Tham nhũng lớn nhất là tham nhũng là từ đất, mà tham nhũng từ đất lớn nhất là đất công, lên tới hàng triệu tỉ đồng”, ông Nguyễn Văn Đực - Phó giám đốc Công ty Bất động sản Đất Lành nhận định.
;