Núi nợ

Núi nợ của Hoa Sen trên vai thép Cà Ná

1 tháng trước Khó khăn hiện tại của hoa sen phụ thuộc nhiều vào dự án thép Cà Ná.
;