Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Đất Hà Nội bố trí xây trường cứ teo dần do điều chỉnh quy hoạch tùy tiện?

8 tháng trước Dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học thành phố vẫn chưa được trình ra tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV ngày 5/12/2019.
;