Hồ Tràm Strip

Casino đầu tiên cho người Việt vào chơi: Cú nhảy đầu tiên của casino

1 năm trước Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng, đã có casino đầu tiên được phép thí điểm cho người Việt vào chơi. Đây chính là “cú nhảy” đầu tiên, mở ra bước đi mới trong lĩnh vực kinh doanh casino ở Việt Nam.
;