Giao dịch giảm

Thị trường bất động sản đang... ‘sống ảo’

1 tháng trước Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy, giao dịch trên thị trường bất động sản (BĐS) đang giảm mạnh nhất trong 5 năm gần đây, thế nhưng hầu hết các dự án BĐS vẫn bán giá trên “mây”
;