Dự án xây dựng tuyến đường H2

Dự án xây dựng tuyến đường H2 TP Bắc Ninh: Dễ gây thất thoát tài sản Nhà nước

10:48 AM 10/01/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và rà soát lại tổng mức đầu tư ở Dự án xây dựng tuyến đường H2, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) để tránh gây thất thoát tài sản Nhà nước.
;