Cụm công nghiệp Đoàn Tùng

Xây dựng không phép tại Cụm công nghiệp Đoàn Tùng: Ai xử lý?

7 tháng trước Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cho biết, sẽ đôn đốc UBND huyện Thanh Miện để yêu cầu tạm dừng thi công các công trình xây dựng không có giấy phép tại CCN Đoàn Tùng.
;