Công ty Charmvit

Charmvit Tower bị ‘tố’ cắt điện nước, bảo vệ toà nhà tấn công khách hàng

2 tháng trước Khách hàng tố bảo vệ tòa nhà Charmvit đã dùng vũ lực với khách hàng chỉ vì họ yêu cầu gặp lãnh đạo Công ty Charmvit để giải quyết vấn đề cắt điện.
;