An Sương

TP. HCM: Vướng đền bù, dự án hầm chui 514 tỷ đồng lỡ hẹn hoàn thành

1 năm trước Do vướng giải phóng mặt bằng phía Quốc lộ 22 để thi công trên địa bàn huyện Hóc Môn nên dự án hầm chui nút giao thông An Sương (điểm giao Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22) chưa thể hoàn thành theo tiến độ trong năm 2018 như đã đề ra.
;