đi vay

Doanh nghiệp bất động sản đi vay hàng nghìn tỷ đồng trong tháng đầu năm

1 tháng trước Trong tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp bất động sản là chủ thể phát hành lượng trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất trên thị trường.
;