độc đáo

Ninh Bình: Độc đáo ngôi nhà đá ở Ninh Vân

10:29 AM 11/03/2019 Đó là ngôi nhà hơn 100 năm tuổi nổi tiếng ở ngôi làng đá Ninh Vân, đây cũng là ngôi nhà có kiểu kiến trúc cổ và vô cùng độc đáo.
;