địa giới hành chính

Thành lập một số đơn vị hành chính tại 2 tỉnh

6 tháng trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết thành lập một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hải Dương và tỉnh Đồng Tháp.

Đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành phố như Hà Tây và Hà Nội

9 tháng trước Từ thực tế việc sáp nhập Hà Tây với Hà Nội từ 10 năm trước và nay đang tiếp tục phát huy hiệu quả, đại biểu Quốc hội đề xuất cần nhân rộng biện pháp này để cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, đơn vị hành chính.
;