đề xuất bỏ thu phí

Lý giải việc vẫn thu 2% phí bảo trì chung cư

4 tháng trước Thực trạng tranh chấp gay gắt giữa các bên về quỹ bảo trì chung cư khiến các nhà quản lý phải đặt lại bài toán thu sao cho phù hợp.
;